Leabharlann saor in aisce - leabhair nua

Beartas príobháideach

Cuirimid an ráiteas príobháideachta seo i bhfeidhm ar an suíomh Gréasáin seo ar a bhfreastalaímid agus rialaimid príobháideacht na n-úsáideoirí a roghnaíonn é a úsáid. Aithníonn an polasaí na réimsí éagsúla ina bhfuil príobháideacht úsáideoirí i gceist, agus leagtar amach ann na freagrachtaí agus na riachtanais atá ag úsáideoirí, úinéirí láithreáin agus an láithreáin. Ina theannta sin, déantar cur síos mionsonraithe ar oibriú, ar stóráil agus ar shlándáil an tsuímh Ghréasáin sna Sonraí Úsáideora agus san fhaisnéis atá sa Bheartas seo. Glacann an Suíomh Gréasáin agus a úinéirí cur chuige réamhghníomhach maidir le príobháideachas an úsáideora agus cinntíonn siad go dtógtar gach beart riachtanach chun príobháideacht na n-úsáideoirí a chosaint le linn a gcuairte. Comhlíonann an suíomh Gréasáin seo gach dlí idirnáisiúnta agus ceanglas príobháideachta úsáideoirí. Úsáid Fianáin Úsáideann an suíomh Gréasáin seo fianáin chun eispéireas an úsáideora agus iad ag tabhairt cuairte ar an suíomh Gréasáin a fheabhsú. Más infheidhme, úsáideann an suíomh Gréasáin seo córas rialaithe fianán a ligeann don úsáideoir úsáid fianáin a chumasú nó a dhíchumasú ar a ríomhaire / gléas ar an gcéad chuairt. Tá sé seo ag teacht leis na ceanglais dhlíthiúla is déanaí maidir le láithreáin ghréasáin, a éilíonn toiliú sainráite na n-úsáideoirí sula bhfágann siad nó sula léann siad comhaid (amhail fianáin) ar ríomhaire / gléas an úsáideora. Is comhaid bheaga iad fianáin a stóráiltear ar thiomántán crua ríomhaire úsáideora a rianaíonn, a stórálann agus a stórálann faisnéis faoi idirghníomhaíocht úsáideora agus úsáid an tsuímh Ghréasáin. Ligeann sé seo don láithreán eispéireas pearsantaithe a sholáthar d’úsáideoirí an tsuímh Ghréasáin seo tríd an bhfreastalaí. Mar chuid de do shocruithe slándála, ní mór duit na céimeanna riachtanacha a ghlacadh chun ligean do do bhrabhsálaí bac a chur ar gach fianán ar an suíomh seo, agus ó sholáthraithe tríú páirtí. Úsáideann an suíomh seo bogearraí rianaithe chun monatóireacht a dhéanamh ar chuairteoirí chun tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi a n-úsáideann siad iad. Soláthraíonn Google Analytics na bogearraí seo, a úsáideann fianáin chun úsáid cuairteoirí a rianú. Stórálann na bogearraí fianáin ar thiomáint crua do ríomhaire chun monatóireacht a dhéanamh ar do rannpháirtíocht nó úsáid an tsuímh Ghréasáin, ach ní stóráiltear, ní stórálann nó ní bhailíonn sé faisnéis phearsanta. Léigh le do thoil Polasaí Príobháideachta Google le haghaidh tuilleadh eolais. Féadfaidh soláthraithe seirbhíse tríú páirtí fianáin eile a stóráil ar thiomántán crua ríomhaire an úsáideora más clár atreoraithe, fógraíochta nó fógraíochta é an suíomh Gréasáin seo. Úsáidtear na fianáin seo chun naisc a atreorú agus a rianú agus de ghnáth téann siad in éag tar éis 30 lá, cé go bhféadfadh go dtógfaidh roinnt fianáin níos faide. Ní dhéanann an gléas sonraí pearsanta a stóráil, a stóráil nó a bhailiú. Déanann úsáideoirí cumarsáide agus cumarsáide a nascann leis an suíomh Gréasáin seo agus/nó a úinéirí amhlaidh dá rogha féin agus soláthraíonn siad an fhaisnéis phearsanta iarrtha ar a bpriacal féin. Coinneofar d’fhaisnéis phearsanta faoi rún go dtí nach mbeidh sé ag teastáil nó a úsáid a thuilleadh, mar a thuairiscítear san Acht um Chosaint Sonraí 1998. Tá gach iarracht déanta againn foirm shlán a sholáthar don phróiseas seolta ríomhphoist, ach molaimid d’úsáideoirí an fhoirm seo a úsáid i ríomhphost le haghaidh oibríochtaí a dhéanann amhlaidh ar do phriacal féin. Bainfidh an suíomh Gréasáin seo agus a úinéirí úsáid as an bhfaisnéis a sholáthraíonn tú chun faisnéis bhreise a sholáthar faoi na táirgí / seirbhísí a thairgeann siad, nó chun aon cheist nó ceisteanna a d’fhéadfadh a bheith agat a fhreagairt. Áiríonn sé seo do chuid faisnéise a úsáid chun síntiús a íoc le haon ríomh-nuachtlitir a ritheann an suíomh Gréasáin, ach amháin má tá sé sin soiléir duit agus gur tugadh cead sainráite duit ríomhphost de chineál ar bith a sheoladh ag an am sin. nó a bhfuil táirge nó seirbhís ceannaithe nó ordaithe ag an úsáideoir roimhe sin ón gcuideachta a luaitear sa nuachtlitir ríomhphoist. Ní liosta iomlán é seo ar chor ar bith de chearta tomhaltóirí a bhaineann le hábhair mhargaíochta ríomhphoist a stóráil. Ní thabharfar do shonraí ar aghaidh chuig tríú páirtithe. Nuachtlitir Ríomhphoist Bainistíonn an suíomh Gréasáin seo clár r-nuachtlitir a chuireann síntiúsóirí ar an eolas faoi na táirgí agus na seirbhísí a chuireann an láithreán ar fáil. Is féidir le húsáideoirí clárú le haghaidh próiseas uathoibrithe ar líne más mian leo, ach is féidir leo é sin a dhéanamh dá rogha féin. Is féidir roinnt síntiúis a phróiseáil de láimh le comhaontú scríofa roimh ré ón úsáideoir. Glactar le síntiúis de réir na ndlíthe turscair atá sonraithe i Rialachán Príobháideachta agus Cumarsáide Leictreonaí 2003. Déanfar na sonraí pearsanta go léir a bhaineann leis an síntiús a phróiseáil go slán de réir an Achta um Chosaint Sonraí 1998.